Skip to main content

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.haftuj.com zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma: UNICAT Konrad Nosek wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łańcuta pod numerem: 6051

Dane Adresowe:

  • Adres: Krzemienica 483, 37-127 Krzemienica
  • E-mail: info@haftuj.com
  • Telefon: 531-886-395
  • NIP: 8151745280
  • REGON: 180858588

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

Nasza oferta

Zobacz więcej

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy

Masz pytania?

Użyj naszego formularza kontaktowego, lub skontaktuj się z nami telefonicznie.